Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch Etikus adománygyűjtő szervezet
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

Elolvastam az Adatvédelmi tájékoztatót

KeverékKutya Webshop

Etikus Szervezet
Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

Adatkezelési Szabályzat - Nyerj Garmin okos órát!
2017.02.22.

1. A https://www.surveymonkey.com/r/segits_az_allatokon_NOE_fb címen elérhető kérdőívhez (a továbbiakban: Kérdőív) kapcsolódó személyes adatokat a nyereményjáték Szervezője kezeli. A nyereményjáték szervezője, egyúttal a személyes adatok kezelője: Rákosmenti Noé Állatotthon Alapítvány(székhely: 1108 Budapest, Hang u. 2. Központi e-mail cím: info@noeallatotthon.hu, Adószám: 18169696-1-42, Képviselő neve:Tasnádi Katalin Andrea, a továbbiakban: Szervező).

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a játékosok, akik a nyereményjátékon regisztrálnak.

Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. Az adatkezelés során a Szervező az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed azon személyek adatkezelésére, amelyek részére a Szervező a személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint továbbítja.

A Szervező a jelen Szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Szervező a játékosokat tájékoztatja.

2. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

A nyereményjátékon a részvétel ingyenes, a játékosok semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a részvétel fejében. A Szervező a nyereményjáték ingyenességét azzal tudja biztosítani, hogy a játékosok irányába reklámozási tevékenységet végez. A játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Szervező biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3. Az adatkezelés célja elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a játékos irányába reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, tájékoztatás az Alapítvány további kampányairól, projektjeiről a játékos által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a személyes adatokat ugyancsak kutatási, tájékoztatási célból jogosult továbbítani a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

4. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat.

5. A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: név, e-mail cím, lakcím, életkor. A megadott adatok kezelése a játékos azonosítását, a kapcsolattartást, a reklámozást, kutatást szolgálják.

Az adatlapon szereplő egyéb adatokat a Szervező reklámozási és kutatási célra használhatja fel. Ezen adatokat a Szervező célcsoport meghatározásra használja. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a játékosok részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

6. A Szervező jogosult arra, hogy a játékos megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérdőív használata, a nyereményjátékokon való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a játékosok számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a játékosok ilyen célú megkeresésére.

7. A Szervező a nyertesek nevét, a lakcímből a település megnevezését jogosult közzétenni a honlapján. A közzétételhez a játékos a regisztrációval és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

8. A Kérdőív látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Játékos számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

9. A Szervező a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett játékos azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett játékos kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere 25 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

10. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett játékos joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

11. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

12. A játékosok a szolgáltatás igénybe vétele és a Kérdőív használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

13. A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A játékos a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában