Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch Etikus adománygyűjtő szervezet
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Speciális programok
Macskamentés
MiniMenhely-program
Boxermentés
Bulldogmentés
Cane corso mentés
Csau-csau mentés
Rókamentés
Lómentés
Linda
Keverék kutya
(P)RÉMSÉG
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

KeverékKutya Webshop

Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

Adatkezelési Szabályzat - Nyerj Garmin okos órát!
2017.02.22.

1. A https://www.surveymonkey.com/r/segits_az_allatokon_NOE_fb címen elérhető kérdőívhez (a továbbiakban: Kérdőív) kapcsolódó személyes adatokat a nyereményjáték Szervezője kezeli. A nyereményjáték szervezője, egyúttal a személyes adatok kezelője: Rákosmenti Noé Állatotthon Alapítvány(székhely: 1108 Budapest, Hang u. 2. Központi e-mail cím: info@noeallatotthon.hu, Adószám: 18169696-1-42, Képviselő neve:Tasnádi Katalin Andrea, a továbbiakban: Szervező).

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a játékosok, akik a nyereményjátékon regisztrálnak.

Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. Az adatkezelés során a Szervező az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed azon személyek adatkezelésére, amelyek részére a Szervező a személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint továbbítja.

A Szervező a jelen Szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Szervező a játékosokat tájékoztatja.

2. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

A nyereményjátékon a részvétel ingyenes, a játékosok semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a részvétel fejében. A Szervező a nyereményjáték ingyenességét azzal tudja biztosítani, hogy a játékosok irányába reklámozási tevékenységet végez. A játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Szervező biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3. Az adatkezelés célja elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a játékos irányába reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, tájékoztatás az Alapítvány további kampányairól, projektjeiről a játékos által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a személyes adatokat ugyancsak kutatási, tájékoztatási célból jogosult továbbítani a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

4. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat.

5. A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatait: név, e-mail cím, lakcím, életkor. A megadott adatok kezelése a játékos azonosítását, a kapcsolattartást, a reklámozást, kutatást szolgálják.

Az adatlapon szereplő egyéb adatokat a Szervező reklámozási és kutatási célra használhatja fel. Ezen adatokat a Szervező célcsoport meghatározásra használja. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a játékosok részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

6. A Szervező jogosult arra, hogy a játékos megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérdőív használata, a nyereményjátékokon való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a játékosok számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a játékosok ilyen célú megkeresésére.

7. A Szervező a nyertesek nevét, a lakcímből a település megnevezését jogosult közzétenni a honlapján. A közzétételhez a játékos a regisztrációval és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

8. A Kérdőív látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Játékos számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

9. A Szervező a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett játékos azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett játékos kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere 25 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

10. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett játékos joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

11. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

12. A játékosok a szolgáltatás igénybe vétele és a Kérdőív használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

13. A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A játékos a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában