Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch Etikus adománygyűjtő szervezet
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Speciális programok
Macskamentés
MiniMenhely-program
Boxermentés
Bulldogmentés
Cane corso mentés
Csau-csau mentés
Rókamentés
Lómentés
Linda
Keverék kutya
(P)RÉMSÉG
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

Elolvastam az Adatvédelmi tájékoztatót

KeverékKutya Webshop

Etikus Szervezet
Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

Nyereményjáték szabályzat - Nyerj Garmin okos órát!
2017.02.22.

Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője: Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány (székhely: 1108 Budapest, Hang u. 2. Központi e-mail cím: info@noeallatotthon.hu, Adószám: 18169696-1-42, Képviselő neve:Tasnádi Katalin Andrea, a továbbiakban: Szervező).

1. Részvételi feltételek

A nyeremények sorsolásán az vesz részt, aki a nyereményjáték időszaka alatt pontos adataival kitölti a kutatási kérdőívet, megadja a kért adatait és elérhetőségét és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

A nyereményjátékban kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen magyar állampolgár, (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a nyereményjáték tartama alatt regisztrál. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival regisztrál, a játékból kizárásra kerül.

Valamennyi játékos csak egy esetben regisztrálhat. Amennyiben valaki többször regisztrál, a Szervező jogosult arra, hogy a későbbi regisztrációkat törölje, vagy a Játékost – adatai törlése mellett – kizárja.

A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

2. Nyeremények :

1 db Garmin Forerunner 35 fitness óra

Az oldalon szereplő nyeremények képei illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint Kereskedőnek nem minősül. Az esetleges szavatossági jogokat a nyertes Játékos a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad.

3. A nyertesek sorsolása

A sorsolás helyszíne: : 1108 Budapest, Hang u. 2.

A sorsolás idõpontja: 2017. március 8.

A Szervező a sorsoláson 1 nyertest és 3 tartalék nyertest sorsol ki.

A Szervező szabadon választja meg a sorsolás módját.

A tartalék nyertes játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartalék nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg illetve, ha a megadott határidőn belül nyereményéért nem jelentkezik.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti e-mailben, vagy írásban a nyeremény átvételének részleteiről. A sorsoláson kihúzott, jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosult.

Az értesítés kézhez vettnek minősül az alábbi esetekben:
- az értesítő e-mailt a Szervező a Játékos megadott e-mail címére elküldte, és a kézbesítés sikeres (a kézbesítési visszaigazolás a Szervezőhöz megérkezett);

- az ajánlott küldeményként feladott levél postára adásától öt munkanap eltelt, vagy a tértivevénnyel feladott értesítő levelet a Játékos, vagy meghatalmazottja átvette.

Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul írásban értesíti a soron következő tartalék nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően jogosult.

A Szervező a sorsolások eredményét a sorsolást követő héten a Noé Állatotthon Alapítvány Facebook oldalon (https://www.facebook.com/noeallatotthon) hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg.

A nyertes a nyereményét személyesen veheti át vagy ha nem budapesti lakcímmel rendelkezik, akkor kérheti a nyeremény postai úton való eljuttatását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét 30 napon belül nem veszi át, úgy a nyeremény a sorsoláskor kihúzott tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben. A tartaléknyertes kiesése esetén a nyereményre a soron következő tartaléknyertes jogosult, ennek hiányában a nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható
A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli beleegyezését és nyilatkozatát adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön.


4. A játék időtartama :

2017. február 22. - 2017. március 5.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték időtartamának megváltoztatására.

5. Adatkezelés

A Szervező a Játékos személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az Adatkezelési szabályzatot elfogadja, ezzel hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik a játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek.

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát.

A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában